א ) שבצו במשפטים את הפעלים האלה בצורה הנכונה . . a ) Fill in the first blank in each sentence using the verbs below in the correct form knnb / W להסתכל / להתרתץ / להתפלל / להתעמל / להתכתב / להתר 7 ת \ / להתלבט / להצטער / להח . ה / ^> בני ירון טס למשפחה בישראל . הדודים p ^ d ^ DN לראות את ירון . ב ) שבצו את האיחולים או את הביטויים האלה ליד המשפט המתאים . . b ) Fill in the last blank in each sentence using the expressions below t / \ T r £ H / \ / \ jv \ Tru הגא \ / ב ^ עה ט \ בה \ / ת \ דה רבה \ / א / \) 0 0 ל'תה \ / להתרא 1 ת \ / מזל ט 1 ב \ / א'זה 1 ' / \ 'פ למת ? 1 ין / ירון ט 0 למשפחה בישראל . בני הדודים p'ed ~ mN לראות את ירון . הוא בא לבית של המשפחה בישראל . כולם אומרים לו : / j e 37 > pnz > ( 1 אח של מיכאל היום עם בחורה נחמדה . כולם אומרים לו : ( 2 לשירה יש בחינה . היא מאוד . כולם אומרים לה : ( 3 רון גר כאמריקה , והוא עם חבר מישראל . רון מספר לחבר על הטיול של בית הספר כקיץ לישראל . כסוף המכתב הוא כותב לו : ( 4 איילה רוצה בים , אבל יש הרבה גלים . כולם אומרים לה : ( 5 דניאל , ובס...  אל הספר
נטע-מטח