נמוזאונים בישראל ובעולם יע 1 הרבה תמונות ופסלים של אנשים מהתנ " ך : 1 מאדם T T וטווה , ועד אסתר וארושוורוגוג . בתמונות האנשים האלה לובשים בגדים , אבל אנחנו לא יכולים ללמוד מעבודות האומנות הישנות והעתיקות על הבגדים בזמן התנ " ך . לפעמים אנחנו יכולים ללמוד מהתמונות האלה על האופנה באירופה ובאמריקה בזמן של האומן . כך למשל , בציור מהמאה 7-ה ו לובשות הנשים בגדים של נשים באירופה לפני שלוש מאות שנה . ועוד דוגמה : בציור מהמאה 18-ה לובשים אברהם ויצחק בגדים של חורף כמו כימים הקרים באירופה . ההיסטוריונים והארכאולוגים יודעים היום יותר על הבגדים בזמן התנ " ך . למשל במוזאון ישראל בירושלים אנחנו יכולים לראות סנדלים ממדבר יהודה כני אלפיים ( 2000 ) שנה . אלה תמונות של שלמה המלך ( מימין ) ושל משה ( משמאל . ( מה אתם חושבים : למה אלה לא הבגדים של ימי התנ " ך ?  אל הספר
נטע-מטח