מילים : רותי ספרוני ( הלל , ( לחן : יאיר רוזנבלום בשמלה אדומה ושתי צמות , ? לדה קטנה , יחידה ותמה עמדה : T : T ושאלה T : : TT למה ? x וכל הרי הגעש וכל הסערות עמדו מזעפם ללא מצאו תשובה , עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה . החיות 7 יצרו מרוצתן : ! לדה קטנה , יחידה ותמה עמדה T : T ושאלה T : : : 1 למה ? T T : וכל T האריות T ~ : T וכל T : הנמרים - : •• ? : 7 מדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה , עמדו : ~ שמוטי T : ראשים ולא : מצאו : T תשובה . T : בשמלה אדומה ושתי צמות , - ילדה T : קטנה , T - I : יחידה T T ותמה T - :  אל הספר
נטע-מטח