מנחם בן מי פיסל את החיות ואת הים , את צבעוני-ההר , את הצהוב , את החיים ואת המוות , את הרע ואת הטוב , ואת כתפי הנשים הרועדות . למה השיר הוא 'תשובה לעואלה אם יש אלוהים " ( שם השיר ?(  אל הספר
נטע-מטח