שלושה אנשים הולכים כרחובות ירושלים : רבי ישמעאל , רבי עקיבא ועוד איש אחד . בא אדם חולה ואומר להם : "אני חולה . איזו תרופה טובה לי " ? אומרים לו רבי עקיבא ורבי ישמעאל מה הוא צריך לקחת . שואל האיש את רבי עקיבא ואת רבי ישמעאל : "מי בורא את החולה " ? " הקדוש-כרוך-הוא " , אומרים השניים . אומר האיש : "הקדוש-כרוך-הוא בורא את האיש הבריא , ובורא את האיש החולה . הקדוש-ברוך-הוא גם יודע איזו תרופה לתת לחולה . למה אתם נכנסים לדבר לא לכם , למה לכם לעשות מה שהקדוש-ברוך-הוא עושה " ? שואלים השניים את האיש : "כמה אתה עובד " ? " אני עובד אדמה " , אומר האיש . שואלים השניים : "מי בורא את האדמה , ומי בורא את העץ " ? " הקדוש-ברוך-הוא , " אומר האיש . " אם הקדוש-כרוך-הוא בורא את העץ ואת האדמה , למה אתה עובד את האדמה , ולמה אתה נותן מים לעץ ? למה אתה נכנס לדבר לא לך " ? שואלים השניים את האיש . אומר האיש : "אבל אם אני לא עובד את האדמה , ואם אני לא נותן מים לעץ , העץ מת " . אומרים רבי עקיבא ורבי ישמעאל לאיש : "העץ הוא כמו האדם , ועובד האדמה הוא כמו הרופא . אם עובד האדמה לא נותן מים , העץ מת . ואם הרופא לא נותן תר...  אל הספר
נטע-מטח