מאיר ויזלטיר באה T T ילדה , T I — יש ?? לה T משאלה . TT : ' ידיי ריקות . ידיי גדולות וריקות . ידיי עוד יותר גדולות ועוד יותר ריקות . קחי יד שמאל . קחי יד שמאל היא מובילה ללב . קחי יד ימין . יד ימין היא מובילה לגב . ציירי ציור כזה : יד שמאל יוצאת מהלב מהגב יוצאת יד ימין . תגידי לי שזה אני . ציירו את האיעז בשיר , לפי ההוראות ע 1 לו . . Draw the man in the poem , based on his instructions  אל הספר
נטע-מטח