תארו מה רופא טוב צריך לעשות . Describe what a good doctor needs to do . ! ujnniyn בפעלים : Use the verbs ל 1 ) 0 ^ ע / ל ^ אול / לדנר עם / להגי ! / לח . ח . / לבד 1 ין / להסביר / להכיר / 3 7 ) \ G / c 3 / ~> ר יק >< 5 " יפיי' 0 ות יירוו ) £ י .  אל הספר
נטע-מטח