אני לומד הרבה דברים . אני לומד ללמוד . אני רוצה הרבה דברים . אין לי בעיה לרצות ! לומד - ללמוד , רוצה - לרצות ... למה ל"יכול" " -ול צריך " אין שם פועל ? ככה זה בעברית . כתבו : Write : מה אתם צריכים לעשות ויכולים לעשות , אבל אתם לא רוצים לעשות . 3 uic י'יק ^ 1 או ^]"^ חינ ( י . י 6 ^ י ^ 1 NiI 0 ) 3 n < T UIC < BIC , JTJO 1 UICI , | N 5 ^  אל הספר
נטע-מטח