גיל : שלום . רופא : מה שלומף ? גיל : לא כל כך טוב . רופא : למה ? מה אתה מרגיש ? גיל : יע \ לי כאב ראש , ויש לי כאב בטן . רופא : יש לך גם חום ? גיל : כן , יש לי . 38 ° רופא : ומה אתה לוקס ? גיל : אני לוקח . "אךוויל" רופא : יש לך גם כאב גרון ? גיל : כן , קצת . רופא : אני צריך לבדוק את הגרון ואת האוזניים . רופא : כן . זאת שפעת . הרבה אנשים חולים עכשיו בשפעת . גיל : אז מה לעשות ? רופא : אתה צריך לישון , אתה לא צריך לעשות ספורט כמה ימים , אתה צריך לשתות הרבה תה . גיל : איזו תרופה אני צריך לקחת ? .-רופא אם יש לך חום , אתה צריך לקחת "אדוויל" כל ארבע שעות . גיל : אני יכול ללכת לבית הספר ? רופא : אם אין לך חום , אתה יכול ללכת לבית ספר . גיל : תודה . רופא : אתה צריך פתק לבית הספר ? גיל : כן , תודה . רופא : הינה הפתק לבית הספר . תהיה בריא ! גיל : תודה . להתראות . השם Jv vt :: 1 כופ ^ י 1 5 / 3 1 P יום : 04 / 04 / 04 896 ו 38 ° pin , \ C 7 t 31 C 3 , eic' ) 3 / CD , 1 ( Time Dise 83 mc JD  אל הספר
נטע-מטח