שיחה מירושלים לבוסטון איתי : היום יש 30 ° ( מעלות . ( חם פה מאוד . ג ' ון : חם ? כמה מעלות ? איתי : 30 מעלות צלזיוס . ג ' ון : אז כמה זה בפךנהייט ? איתי : רגע , אני חושב : 30 מעלות צלזיוס כפול 1 . 8 ועוד 86 = 32 מעלות פרנהייט . ג ' ון : אהה , זה באמת חם . א ) כתבו עוד שיתה והחליפו את המעלות בפרנהיימ למעלות בצלזיוס . a ) Write another conversation and convert the temperature in Fahrenheit to the temperature in Celsius . 32 F lumruun בנוסחה זאת : Use the following formula : C = 1 . 80 ב ) התאימו בין המעלות בצלזסיוס בטור א ' לבין המעלות בפרנהיינז במור ב . ' b ) Match the Celsius temperature in column a with the correct Fahrenheit temperature in column b .  אל הספר
נטע-מטח