השלימו את השיחות הקצרות בעזרת המילים האלה : Complete the short conversations using the following word : _ niH 0 ' : > / n'y w '\ / nnly ' W אתר'ם / מ 0 / יןפ"ם 10 / ודר / נ ^ ל"ם " ' י 1 גוח . / D 'n ריאך "ל' ^ / הפא / D " J ' W ראי בתדר 0 / פר ) 0 ענ / 1 '' ח . ר 1 פה לאתנ"ם / - יע \ לי כאב אוזניים . p j ;> 11 c < rT > c > 1 ~ m 0 ) 3 n 3 DIC - - ( 6 יע 1 לו כאבי רגליים . - הוא צריך - ( 7 הוא עצוב . - הוא צריך - ( 8 יש לי כאבי שינ ^ ם . - אתה צריך - ( 9 אין לנו כוח לעשות שום דבר . - אתם צר כים - ( 10 משעמם לי . - אתה צריך - ( 1 אנו לא וודע אם אנו ופה . - אתה צר ך - ( 2 אנ לא רואה טוב . - את צריכה - ( 3 הכיסאות לא נוחים להם . - הם צרוכום - ( 4 ש לה כאב ראש . - הוא צרוכה - ( 5 קר לנו . - אתן צריכות  אל הספר
נטע-מטח