אמר רבי לוי : שישה ךבךים משבשים את האדם < ם שלושה ברשותו ב ושלושה אינם / ברשותו . : ? אלו •• הם ?• ברשותו : : הפה והידיים * T והרגליים . * — : — T : ואילו *• אינם T ברשותו : : ? העיניים T ?• — : והאוזניים — : T . w Kin-inn-tsn- ^ rnprn DDirirn מבקש , אף ' A אלו שהם ברשותו אינם ברשותו . ( לפי : בראעגית רבה סז ) ( 1 ) משמשים את האדם - עוזרים לאדם ( 2 ) ברשותו ( של האדם ) - האדם יכול לעשות מה שהוא רוצה . ( 3 ) אינם - הם לא ( 4 ) חוטם - אף ( 5 ) אף - גם מה אתם תושבים : הלב הוא ברשותו של האדם או לא ברשותו של האדם ?  אל הספר
נטע-מטח