השלימו את המשפטים בעזרת הפעלים האלה : . Complete the sentences using the following verbs {? / wy wb / Vmwb לז'גר / / AJ / ^ 'לה ג / לאה 1 ג / לרא 1 ח _ / לר / \\ לכח 1 _ ג / ללכח . / לה 0 ח . כל / ל \ כ \ ר / לאכ \ ל / לאה 1 נ / fa : ( . ~> oi > Ji 31 en < T p'Jo 1 1 c < T unjic eic ( 1 בלי פה אנחנו לא יכולים ( 2 בלי עיניים אנחנו לא יכולים ( 3 בלי אוזניים אנחנו לא יכולים ( 4 בלי ךגליים אנחנו לא יכולים ( 5 בלי ידיים אנחנו לא יכולים ( 6 בלי לב אנחנו לא יכולים  אל הספר
נטע-מטח