הע 1 לימו את המעזפטים בעזרת מילת היתס ל ... בנטייה . . ל Complete the sentences using the conjugated preposition .,. d שלום מיכאל , אתה כותב על אוסף הבולים שלך . גם יש אוסף בולים . יש שני בולים של ארבעים סנט מאוסטרליה , אבל אין בול של שישים ( 60 ) סנט . אם יש שני בולים של שישים ( 60 ) סנט , ואתה רוצה להחליף אחד , אנחנו יכולים להחליף את הבול של הארבעים כבול של השישים . תודה , אבי שלום מירה ונועה , לחברה שלי יש יום הולדת , ואני רוצה לתת משהו לאוסף הבובות . יש אוסף של בובות מכל העולם , אבל אץ בובה מךנמךק . אולי יש בוכה מדנמרק ? תודה , מיכל ( 3 שלום דנית , אנחנו שני אחים , ויש אוסף גדול של קו-פסות גפרו-ךים מכל העולם . אנחנו רוצים להחליף : יש הרכה קופסות מרוסיה , מירדן , מ 0 עו-ךיה ומניו-זילנד . אולי יש קופסות מארצות אחרות באפריקה ובאייה ? להתראות , גיא ועידו ( 4 שלום אברהם , אני בת , 16 ויש שתי אחיות קטנות . יש אוסף גדול של בקבו-קי קוקהקולה . הן מחפשות בקבוקים מאיראן , מתימן ומסו-ךיה . הן לא מכירות ילדים וילדות מהארצות האלה . אולי אתה יודע למי יש בקבוקים מהארצות האלה ? תודה , מירי ( 5 שלום...  אל הספר
נטע-מטח