סיפור עם בירושלים גר איש אחד . האיש טוב ואוהב אמת . הוא עוזר לאנשים , ולא מבקש שום דבר . אבל לאיש יש חיים קשים מאוד : אין לו כסף , אין לו ילדים : לא בנים ולא בנות , והוא גם לא רואה . יום אחד מתפלל האיש , והתפילה עולה לשמים . שומע הקדוש-כרוך-הוא ושולח את אליהו הנביא לעזור לאיש . * TT בא אליהו הנביא לבית של האיש בירושלים ואומר לו : "בשמים שומעים את התפילות שלך . אתה יכול לבקש דבר אחד מהשמים " . אומר האיש : "אכל יש לי שלושה דברים לבקש , ואני לא יודע מה חשוב יותר " . " סליחה " , אומר אליהו הנביא , "אבל אני יכול לתת לך רק דבר אחד " . " אני רוצה לשאול את האישה שלי " , אומר האיש . " אני נותן לך עוד יום , ומחר בבוקר אתה נותן לי תשובה לשאלה : מה אתה רוצה - " . כך אומר אליהו ועולה לשמים . אחרי יום בא אליהו ושואל את האיש : "עכשיו אתה יודע מה אתה רוצה " ? אומר האיש : " אני רוצה לראות את הילדים שלי אוכלים על שולחן של מלך " . בתשובה של האיש יש שלושה דברים . מה הם ?  אל הספר
נטע-מטח