ליונתן יש חמש אחיות . חמש אחיות יש ליונתן . יש ליונתן חמש אחיות . חמש אחיות יש לו , ליונתן . כל המשפטים האלה נכונים ? כתבו סדרות של 4 משפטים לפחות עם כל אתת מהמילים האלה : Write series of at least 4 sentences with each of the following words : /  אל הספר
נטע-מטח