לפניכם עויוזות קטנות על קרובי מעזפוזה . Below are short conversations about relatives . א ) השלימו את השיחות בעזרת מילת היחס ל ... בנטייה . . ל a ) Complete the conversation using the conjugated preposition ... ב ) השלימו את השיחה במשפטים מלאים , כמו בדוגמה . b ) Complete the conversations in full sentences , as in the example . דוגמה : לאימא שלי יש אחות אחת . יש >< 1 י ילדים ? ( גן אר / ד וגת . אתת ( . פן . ^ nic p T )< T e' . r > n 1 c r > 31 ( 1 לדוד שלי יש אחיות ואחים בישראל . כמה אחיות וכמה אחים יש ? ( ארגע את'וח . וארגעה אר ם' / ) ( 2 לאימא שלי יש עשרים בני דודים . איפה יש כני דודים ? ( גאמר'יןה , גא'רופה 1 ^ 'ג ראל ) ( 3 לדודה שלי יש נכד כן . 13 מתי יש בר מצווה ? ( ב ^ גח . ר 7 נ 1 כה )  אל הספר
נטע-מטח