השלימו את העזיתה עם מילת היחס ל ... בנטייה . . ל Complete the conversation using the conjugated preposition ... ירון : עומרי , כמה אחים יש ? ' T עומרי : יע 1 שני אחים ואחות אחת . ירון : הם גרים בבית ? עומרי : לא . הם לומדים ועובדים בירושלים . אני הילד הקטן . ירון : יע \ ילדים ? עומרי : לאחות שלי יש בן . אבל האחים שלי עוד לא נשואים , ואין ילדים . ירון : לאבא שלך יש אחים ? עומרי : כן , יש שלושה אחים . ירון : יש ילדים ? עומרי : כן . יש ילדים : שלושה בנים ושתי בנות , וגם נכדים ונכדות . ירון : ולאימא שלך יש אחיות ? עומרי : יש אחות אחת . ירון : יש ילדים ? עומרי : כן , יש שתי בנות . ירון : ו _ יש ילדים ? עומרי : כן . דודה שלי היא סבתא . יש _ שתי נכדות . תקנו את המשפטים האלה לפי הע 1 יחה . . Correct the following sentences based on the conversation lvunmyn ב : ( V ל / ... אי | ל ... בנטייה והטו את מילת היחס : ל ... ל ( V and conjugat the preposition : ... ל \' K / .,. ל Use : ... לאבא של עומרי יש עשרה נכדים . OJ /< Te' IIDJ 1 c < T . ^ nic  אל הספר
נטע-מטח