אריאנה הרן-הכהן היה טוב אלינו ותן לנו הרבה הרבה זמן זמן לראות את כל אחד לחוד ואולי אף לאהבו , זמן להביט בתקרה ולחשוב על מה חושבים המלאכים , זמן לךבךים יפים שבגללם כדאי לחיות , זמן להבלים הרבה שמהם תצא חוכמה , זמן להביט בעיניים וללמוד בעל פה את צב 7 ין והרבה הרבה זמן לחשוב על כל אלה יחד . האיעו בעויר מבקש זמן . מה הוא עושה בזמן הזה ?  אל הספר
נטע-מטח