א ) השלימו את השיחזת בעזרת מילת היחס ל ... בנטייה . . ל Complete the conversation using the conjugated preposition , , , ב ) כתבו בבלונים : Fill in the bubbles with :  אל הספר
נטע-מטח