העולימו את מילת היחס ל ... בנמייה , בצורה הנכונה in the correct form . . ל Complete the conjugated preposition ... ( 1 אני עוזר למיכאל באנגלית , והוא עוזר בעברית . ( 2 יוסי קונה עיתון . הוא נותן למוכרת העיתונים עשרה שקלים . המוכרת נותנת ארבעה שקלים , כי העיתון עולה רק שישה שקלים . ( 3 למה את לא כותבת מכתבים , אנחנו רוצים לדעת מה שלומך ומה את עושה . ( 4 המ שולחים כל יום הודעות , sms ואני שולחת שיר בסלולרי . ( 5 דני ויוסי , אני רוצה לשלוח את ספר ההיסטוריה החדש . אני יכול לתת את הספר לרוחי , והיא יכולה לתת את הספר . בסדר ? ( 6 כל ערב הילדים יושבים ליד סבתא , והיא שרה שירים יפים . ( 7 אחה כיף ! אתם יושבים ומשחקים , ושאול עושה את כל העבודה . הוא קורא את הסיפורים , הוא מחפש את המילים במילון , והוא כותב את התשובות לשאלות . ( 8 חנה , את נוסעת לפסח לאמריקה , נכון ? אני מזמין מקום ב " . "על-אל ( 9 חנה רוצה לראות סרט . אני מחפש בעיתון , ומספר אילו סרטים טובים יש כעיר . ( 10 כל בוקר דורית לוי אומרת : "שלום , מר כוהן " . ואני אומר : "שלום , גברת לוי " !  אל הספר
נטע-מטח