תמיר להב-רדלמסר אבא אבא מה ~ היה T T מה - היה T T שם T מה - קרה TIT ביערות מה במחנות ספר ספר שאדע מה ^ ןךה לי שם מה הילד מבקעו מאבא ולמה ?  אל הספר
נטע-מטח