א ) העזלימו את ההוראות למשחק עם מילת היחס ל ... בנטייה . . ל a ) Complete the instructions for the game with the conjugated preposition ... ב ) הוסיפו עוד משפט למשחק . b ) Add another sentence to the game . המורה : יוסי אתה הךאשון . אני אומר ]" שם של ספר באות תיו , למשל : ק " תום סויר . " אתה אומר למיכל שם של ספר באות האחרונה של הספר הזה , : ' T למשל : "רובין הוד . " מיכל יושבת ליד אדם . היא אומרת < 1 ו שם באות האחרונה של הספר של יוסי , למשל : "דוקטור . "דוליטל אדם יושב ליד עומרי . הוא אומר ... אנחנו אומרים מילה כזכר יחיד , למשל : תלמיד . אתן יושבות ליד דניאל ואבי ; אתן אומרות את המילה בנקבה יחידה : תלמידה . הם הולכים לדנה ואומרים את המילה בזכר רכים : תלמידים . היא הולכת לנועה ולרותי ואומרת את המילה בנקבה רכות : תלמידות . עכשיו הן הולכות לעמוס ואומרות מילה אחרת כזכר יחיד , למשל : מורה . הוא יושב ליד ... ג ) תארו בדרך דומה את עוני המשחקים האלה : c ) Describe the following 2 games in a similar way : 7 ^ / 77 pniyn ( 1 INT J הכיתה : דניאלה , עמוס , מיכל , נועה , עומרי , קרן , אבי , ...  אל הספר
נטע-מטח