עזבצו בשיוזות את המילים האלה : Fill in the following words in the conversations : ( 1 דניאל : יוסף , אני נותן את התרמיל לטיול . יוסף : זה תרמיל יקר , באמת תודה רכה . דניאל : בבקשה . גם אתה תמיד נותן הכול ! ( 2 אפרת לאימא של מיכאל ודן : שלום , שמי אפרת , ואני לומדת עם מיכאל ודן . אלה שיעורי הבית מהיום . אני רוצה לתת _ _ את השיעורים . אימא : תודה רבה , אכל מיכאל ודן לא בבית . אפרת : זה בסדר . ךךישת שלום גם למיכאל וגם לדן . ( 3 נועה ואריאל : אימא , את יכולה לתת _ מאה שקלים ? אימא : מאה שקלים ? למה כל כך הרבה ? אני כל הזמן נותנת י י __ כסף !  אל הספר
נטע-מטח