אבי רוצה מיץ . אני נותנת לו מיץ . אביבה רוצה מים . אני נותנת לה מים .  אל הספר
נטע-מטח