סמנו קו על המילה שבדרך כלל לא מצטרפת למילה הראשונה במשפט Cross out the word that doesn ' t fit with the first word in the sentence . . הירח גדול / קטן / זול ( 1 הגלים כים ( 2 הבחינות ( 3 הארוחה במסעדה ( 4 הספר ( 5 היום ( 6 שיעורי הכית ( 7 המיטה ( 8 העיתונים ( 9 האגדות  אל הספר
נטע-מטח