ילדים - ילד , ספרים - ספר ... לכל יחיד יש רבים . למה ל שמים אין יחיד ? ולמה ל-מים אין יחיד ? ככה זה בעברית ! מצאו מילים בעברית ע 1 אין להן צורת רבים . Find nouns in Hebrew that do not have a plural form .  אל הספר
נטע-מטח