בכפר קטן בהרים גרים שלושה בנים . הבן הראשון חכם , הכן השני יפה , והבן השלישי לא חכם ולא יפה . יום אחד קורא אבא לכנים ואומר לכל השלושה : ... כך ' מתחילה אגדה . - הרבה אגדות והרבה סיפורים בעולם קשורים למספרים שלוש , ארבע ושבע , כמו : שלושה בנים למלך , ארבע אחיות , שבע ארצות ושבעה ימים . לפי תאוךיה אחת המספרים שלוש וארבע קשורים לנוף . המספר שלוש קשור להרים . המספר ארבע קשור למךבר . שם אנשים רואים את ארבע רוחות השמים . באגדות ובסיפורים היהודיים יש גם שלוש וגם ארבע , כי היהודים קשורים גם לנופים של ההרים וגם לנוף המדבר . לפי התאוריה הזאת , המספר שבע באגדות קשור לשני המספרים האלה , כי שבע = שלוש ועוד ( + ) ארבע . לפי תאוריה אחרת , המספר שבע קשור לזמן . יש שבעה ימים כשבוע ; מכאן המילה שבוע . הירח בא והולך 28-ב ימים : שבוע הוא רבע מן החודש של הירח . המספר שבע קשור גם למצוות : שבעה ימים של פסח וסוכות , או שבעה ימים של חג וימים טובים . המספר שבע הוא גם שש ועוד אחת , למשל : שישה ימים של עבודה ועוד יום אחד - שבת , או : שש שנים עובדים את האדמה , ושנה אחת לא עובדים את האדמה . אילו מצוות ואילו מנהגים ...  אל הספר
נטע-מטח