א . שקולים זה כזה - האחד כמו השני מטר - גשם ללמדך - אתה לומד ב . שלושה ךבךים ביתנו במתנה לעולם , ואלו הן : התורה , והמאורות" והגשמים . ( בראשית רבה ו ) ניתנו - באו מאורות - שמש וירח 1 . A על שלושה ךבךים העולם עומד : * על התורה , על העבודה ועל גמילות חסךים . ** ( אבות א , ב ) העולם עומד - יש עולם גמילות חסדים - לעזור לאנשים  אל הספר
נטע-מטח