אוי , המספרים האלה ... = T ncz נקבה י . למשל : T T ילדה , T מורה , T אישה . T אז למה המספרים בזכר הם : שלושה , ארבעה , חמישה ? כבה זה בעברית . א ) הסיומות הטיפוסיות לעומות עצם בנקבה הן : כ 1 םה , כ ! tarn HUnEZ Tfarcrr 1 ות . יש ninui עצם בנקבה ע 1 אין להם סיומת טיפוסית לנקבה . מצאו שמות עצם שאין להם סיומת טיפוסית לנקבה , הוסיפו להם מספר ואמרו אותם ברבים . . כ םה , כ 1 סת , כ 1 םת , כ כפית , כ Find nouns that do not have typical feminine endings , add a number to them and say them in There are feminine nouns that do not have a typical feminine ending . a ) These are the typical feminine endings rum 1 ND the plural . pn ^ JTi 7 ) e / Je - ב ) מצאו שמות עצם בזכר שמסתיימים ב : b ) Find masculine nouns that end with : הוסיפו להם מספר ואמרו ברבים . Add a number to them and say them in the plural . דוגמה : . D 181 » e o ) CNn - 813 e  אל הספר
נטע-מטח