ו . בדרך כלל שם המספר בא לפני שם העצם , למשל : niy ^ iy I ) Usually the number comes before the noun . Example : ילדים , שלןש ילדות אבל שמות המספר אחד ו-אחת באים אחרי שם העצם : but the number ONE ( 1 ) in both feminine and masculine , follows the noun : ילד אחד , ילדה אחת . 2 שם המספר 2 ( שניים , שתיים , ( מתקצר ומשתנה , אם יש שם עצם אחריו : 2 ) The number TWO ( 2 ) becomes shorter and changes if there is a noun after it : שני ילדים , שתי ילדות כמה תדרים יעז בבית שלכם , ומי גר בכל חדר ?  אל הספר
נטע-מטח