אתם במיול . כתבו מכתב למעזפתה עולכם . הציורים מתארים מה אתם עושים בטיול . the trip . You are on a trip . Write a letter to your family at home . The cartoons show what you do on  אל הספר
נטע-מטח