אמרו את המשפט הזה כמה פעמים ומהר : Say this sentence quickly a few times : אם החול * יכול לאכול חול , כמה חול יכול חול לאכול !? * חול = שם של ציפור  אל הספר
נטע-מטח