דוגמה : אדם יכול ללמוד , וגם חיות יכולות ללמוד . אבל אנחנו לא יכולים לדעת מה חיה יכולה להבין , ומה היא לא יכולה להבין .  אל הספר
נטע-מטח