מילים ולחן : אהוד בנאי טיפי טיפי טיפ , טיפ טיפ טיפה * לאן נושרת הקליפה , ומסתלקת , אל האוקינוס rl : T הגדול T - כחול 1 שמים ' - T שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים . מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו , עוד טיפה , תראי , כמעט הגענו , אל אותה פינה , אל המנגינה , זאת המנגינה שלנו . טיפי טיפי טיפ , טיפ טיפ טיפה לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת , אל האוקינוס TI : T הגדול T - כחול : שמים ? - T שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים . מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו , עוד טיפה , תראי , כמעט הגענו , אל אותה פינה , אל המנגינה , זאת המנגינה - : T שלנו ... T v * טיפה * drop - טיפ טיפה - קצת ( עברית מדוברת ) בשיר יעו גנזתי המשמעויות של המילה טיפה . איך אומרים זאת בשיר ? has two meanigs . How is it expressed in the song ? "טיפה" In the song the word  אל הספר
נטע-מטח