פועל .. את + ה + ... עום עצם + שם תואר אני אוהב מחשבים קטנים . אני רוצה את המחשב הקטן , ולא את המחשב הגדול . פועל ... שם עצם בבית הספר יש ספרייה קטנה , ויש ספרייה גדולה . אני אוהב ללמוד בספרייה הקטנה . בקולנוע יש שני סרטים : סרט ישן וסרט מודרני . אני הולך לסרט הישן . א ) השלימו את המשפט העוני בעייתה , כמו בדוגמה . ע \ ימו לב : התשובה היא לפי שם העצם ושם התואר בצבע כתום Note : the answer is based on the noun and adjective part in orange . a ) Complete the second sentence in the conversation , as in the example . . - יש פה ספר חדש , ויש פה . איזה ספר את רוצה לקרוא ? - ( 1 יש פה ? ויש פה עוגה גדולה . איזו עוגה את רוצה לאכול ? - אני רוצה לאכול את ה ה , ולא את ה ה - ( 2 אני רואה , ואני רואה גם בגדים יקרים . איזה בגדים את רוצה ? - אני רוצה את ה ה , ולא את ה - ( 3 בעיתון כותבים על סרט ישן ועל . לאיזה סרט אתם רוצים ללכת ? - אנחנו רוצים ללכת ל ה , ולא ל - ( 4 אני קורא מודעות על מסעדות : סט . ייק ; ה גדולה , ומ . איפה אתן רוצות לאכול ? - אנחנו רוצות לאכול ב ה , ולא ב ה - ( 5 אתם מחפשים עבודה ? י...  אל הספר
נטע-מטח