קראו את ההודעות , ענו על השאלות , וספרו את הסיפור שמאחורי ההודעות Read the messages , answer the questions and tell the story behind the messages . . א . מיכל : סליחה . אני יודעת : אני לא נסדר . רוצה לדנר ? תמר : אולי ... מיכל : כן או לא ? תמר : לא יודעת ... מיכל : בטלפון ? תמר : בסדר . מיכל : אז מתי ? תמר : בערב . מיכל : טוב . ענו על השאלות : ( 1 מי מבקש סליתה ממי ? ( 2 Answer the questions : מתי מיכל רוצה לדבר עם תמר ? ( 3 מה אתם חושבים : למה מיכל רוצה לדבר עם תמר ?  אל הספר
נטע-מטח