השלימו את הדברים של אימא של יגאל . 1 \!> nnu > n בפעלים האלה : Complete Yigal's mother ' s part . Use these verbs : יגאל : אימא , אני רוצה כסף , בבקשה . אימא : למה ? מה אתה רוצה ? יגאל : אני רוצה כסף לדברים שלי . אימא : למה , מה אין בבית ? יגאל : אני ילד גדול . "בא לי " דיסק חדש או סרט - מה זה חשוב מה !? אני רוצה כסף . אימא , אני ילד גדול . nrp \ y MTinn על כסף ועל דמי כיס בבית ע 1 לכם . . 6 רח 0 ו Act out a conversation about money and about allowance in your 1  אל הספר
נטע-מטח