יהודה עמיחי הים והחוף זה לי 7 _ זה תמיד . שניהם רוצים ללמוד לדבר , ללמוד לומר רק מילה אחת . הים רוצה לומר , "חוף" והחוף רוצה לומר . "ים" הם מתקרבים , שנות מיליונים , אל הךיבור , אל אמירת המילה האחת . כשהים יאמר , "חוף" וכשהחוף יאמר , "ים" תבוא גאולה לעולם , יחזור העולם לתוהו . הים והתוף הם אולי סמלים לאנשים בעולם הזה . לפי השיר , מה אנשים לא עושים בעולם הזה ?  אל הספר
נטע-מטח