לומד - ללמוד , קורא - לקרוא , כותב - לכתוב . אז למה : יושב - לשבת , הולך - ללכת , נותן - לתת ? אני באמת לא יודע מה לומר , ואני לא יודע איך לדעת . ככה זה בעברית . כתבו קטע על ילד או ילדה שעושים הרבה דברים , אבל הם לא רוצים לעשות אותם . השתמשו בכל הפעלים המופיעים במחברת של אילן . . Use all the verbs in Han ' s notebook . Write a passage about a boy or a girl who does many things , but unwillingly  אל הספר
נטע-מטח