לפניכם מכתבי תודה . השלימו את שם הפועל , לפי הפועל הצבוע בכתום Below are thank you letters . Fill in the infinitive according to the orange verb . . ( 1 נירה , תודה רבה על המתנה ! יופי של תמונה ! אני רוצה , איך את תמיד י מה אני רוצה , ותמיד קונה דברים יפים ומיוחדים כל כך ... נועה ( 2 מיכאל , תודה רבה על העט היפה . אתה תמיד מתנות יפות , ואתה יודע מתי את המתנה . אתה באמת חבר טוב ! דן ( 3 לכל ההוךים של בית הספר , אנחנו רוצים תודה "גדולה " על מתנה גדולה ! המחשב הוא מתנה גדולה מאוד , ואנחנו לכל ההורים : תודה ! כל הכיתה ( 4 תמר , תודה על הספר . אני אוהבת עם הספר לכל מקום . אני עם הספר גם לבית הספר , וקוראת בהפסקה . תודה ! מיכל  אל הספר
נטע-מטח