נורית זרתי שני ^ נשים יושבים זה מול זה איש יושב בקןפה ואישה מולו היא מביטה — T T ברחוב : הוא מביט בשמים אנשים T-: עוברים ? : אצלה T : v עננים אצלו . עכשיו התחלפו היא מביטה בשמים והוא ברחוב הוא מולה T היא מולו ואף אחד מהם לא אומר מילה או אולי כשלא שמעתי הם אמרו בשקט הו . מה אתם חושבים : הם חברים ? אין אתם יודעים ?  אל הספר
נטע-מטח