אחד חכם אחד רשע אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול ( מתוך : ההגדה של פסח ) התאימו את המשפטים האלה לארבעת הבנים Match the following sentences to the four sons . . הוא לומד מכל אדם . הוא חושב : רק אני חכם ! הוא מבין אבל הוא לא חושב . הוא שומע ולא מבין . ( 1 הוא לא יודע מה לשאול , והוא לא יודע איך לשאול .  אל הספר
נטע-מטח