השלימו את השיחה בין תמר ובין נועה לפי הדוגמה בשורה Complete the conversation between Tamar and Noa based on the example in line 6 . . 6 תמר : היי נועה , מה נשמע ? נועה : ככה ... תמר : למה , מה קרה ? נועה : שום דבר . תמר : אולי את רוצה לנסוע לים ? נועה : . p < T 81 oj < r >} 3 n 1 c < T 1 JIC , 1 c « T תמר : אז אולי את רוצה לכתוב יחד מכתב לדנה באמריקה . ' T T נועה : לא , תמר : אולי את רוצה לקרוא את השירים לבחינה בספרות ? נועה : לא , תמר : איזה יום יפה היום ! אולי את רוצה לעבוד בגינה ? נועה : לא , תמר : אה , אז אולי את רוצה ללמוד לבחינה כהיסטוריה ? נועה : לא , תמר : תגידי , אולי את רוצה לאכול משהו טוב במסעדה מיוחדת כעיר ? נועה : לא , תמר : אז אולי את רוצה לחשוב יחד מה את רוצה ... נועה : טוב ... תמר : יופי ! אז אני באה עכשיו .  אל הספר
נטע-מטח