אבא ואימא עובדים ואני לומדת . אני קמה כבוקר והולכת ללמוד . אני לומדת דברים חשו-בים . אני לומדת היסטוריה , ואני לומדת מתמטיקה , אני לומדת עברית , ואני לומדת אנגלית , אני לומדת גיטרה , ואני לומדת ללמוד ... אני אוהבת ללמוד עם חברים . הם חכמים ויודעים הרבה , אבל לפעמים אני אוהבת ללמוד לבד . לפעמים אני לא רוצה רק ללמוד , וללמוד וללמוד . לפעמים אני רוצה גם לשמוע מוזיקה , או ... אוי , מחר יש בחינה ... להתראות . אני הולכת ללמוד ! נטע מה נטע לומדת , ואין היא לומדת ? מ "כותב " עד 'לאכולי השלימו את הטבלה . Fill in the table .  אל הספר
נטע-מטח