המורה : מה חדש ? T T דניאלה * T : T הכול טוב . המורה : יפה . ומה בבית ? דניאלה : יש בעיות קטנות , אבל , "בגדול" הכול טוב ! המורה : טוב , אז , להתראות ! דניאלה : להר ' 1 א ) ענו לפי השיחה : זה יום טוב לדניאלה ? a ) Answer based on the conversation : ב ) המחיזו עוד שיתה בין ניר ודפנה . השתמשו במילים אחרות . במקום : "הכ 1 ל / 'J / U' אמרו : b ) Act out a different conversation between Dan and Dina using other words . " הכ 1 ל לא say "J / U "ה /^ ל Instead of : " \\\>  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית