סדרו את המילים וכתבו משפטים Put the words in order to make sentences and write the sentences . : ( 1 מילים / לומדים / בעברית / אנחנו / חדשות / הרבה / כל יום ( 2 / חדשה / עברית / גם / עתיקה / יודע / וגם / אני / עברית ( 3 / ספרים / ספרייה / עם / בירושלים / גדולה / מכל העולם / יש ( 4 / יחד / טובות / תמיד / לכל מקום / הולכות / חברות ( 5 / גדולים / יש / קטנים / חדרים / כבית / וחדרים / שלי ( 6 / גינה / שלי / ליד / ויפה / בית הספר / גדולה / יש ( 7 / הרבה / אתן / מילים / בעברית / יודעות / חדשות /  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית