זלי גורביץ ' סיפור קןטן עניין גדול ענ : יז ? ןטן סיפור גדול T מילה אחת אינה יודעת כמה דעת היא תשקול הינד . השיר , מה הוא יודע אם אמךתי - הכול - - - כתבו עויר דומה . Write a similar poem . מיןום n' 111 / O'n / ts p אד 1 לה או : ג'ח . / up iy'K p nh  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית