כתבו את השאלות לפי המילים בכתום 11 ur 3 n \ yn Write the questions . The question should be based on the orange words . . במילות השאלה האלה : Use the questions words below : אני מחפע 1 תמונה ? eanN icra ^) JIN ^ li'ic ( 1 יע \ פה ספרים ( 2 אני קוראת ( 3 הם מחפשים בית ( 4 עובד נמוזאון . ( 5 יוסי לומד עם חנה ( 6 יודע איפה חנה . ( 7 בספר יש הרבה מילים ( 8 הולכים היום למוזאון . ( 9 מיכל כותבת ( 10 היום יש ואין ( 11 הוא לומד ( 12 הולכות יחד ליום ההולדת של נטע . ( 13 במכתב יש חדשות ( 14 אנחנו גרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית