בעברית מדוברת חדשה אומרים "איזה In modern spoken Hebrew you say : : "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית